Er du ny på siden? Lag deg en bruker her for å lese i forumet. Les mer om forumet her.



Medlemsregler for DonaldForum.no

Medlemsregler

Dette er DonaldForum.nos medlemsregler.


Kapittel 1: Generelle merknader
§ 1.1 Forumet sikter seg til barn og ungdom som er interessert i Donald og Andeby-universet, men alle, uansett alder eller interesse, er velkommen til å bli medlem på siden.
§ 1.2 På DonaldForum.no er det meningen at du skal ha det gøy. Du kan velge om du vil lage noe selv eller bare se på det andre har sendt inn.
§ 1.3 Når mange snakker sammen og deler ting, kan det oppstå ubehageligheter. For å kunne styre unna, er det viktig at vi har kjøreregler. Dette gjelder både oss og deg.

Kapittel 2: Regler
§ 2.1 Ethvert forummedlem skal opptre hensynsfullt, høflig, saklig og respektfullt ovenfor andre.
§ 2.2 Ingen skal:
 1. publisere eller bidra til publisering av uanstendig, usømmelig og/eller upassende innhold
 2. publisere innhold som spiller på sex, nakenhet, vold og liknende
 3. gå til personangrep på andre eller mobbe/plage
 4. provosere frem krangler
 5. spamme eller gjentatte ganger dobbeltposte
 6. banne seg adgang til andres brukere urettmessig
 7. trakassere, krenke og/eller diskriminere andre
 8. dele personlig informasjon om andre uten lov
 9. utgi seg for å være andre
 10. utgi seg for å være moderator eller administrator
 11. skrive rasistisk innhold og publisere/sende det
 12. publisere noe som strider med norsk lov for øvrig
 13. publisere private samtaler uten tillatelse fra alle deltakerne i samtalen; unntak kan dog gjøres for egne meldinger som ikke røper innhold i andres meldinger

Kapittel 3. Diskusjoner i forumet
§ 3.1 Så langt det lar seg gjøre skal enhver hindre at uenigheter og konflikter i forumet eskalerer seg.
§ 3.2 Brukere bør unngå å like forumposter i tråder som har utviklet seg til eller er i ferd med å bli en krangel eller en personlig konflikt.
§ 3.3 Hold deg til temaet som diskuteres i forumet, ellers kan tråden bli låst eller satt på "falling".
§ 3.4 Overdreven bumping (poste i gamle forumtråder kun for å sende den opp til første side i forumet) er ikke lov. Bumping bør ikke skje mer enn 2-3 ganger, med minst ett døgn mellom hver gang.
§ 3.5 Tråder som blir låst eller satt på "falling" skal inneholde en begrunnelse om hvorfor den ble låst / satt på "falling", men det kan gjøres unntak om dette er lite hensiktsmessig.

Kapittel 4. Unntak
§ 4.1 Telleleker regnes ikke som spam og er lov, forutsatt at:
 1. en bruker ikke teller 2 ganger på rad, og
 2. samme par av brukere ikke teller 8 ganger på rad.
Dette gjelder ikke når det er gått en uke siden sist gang.
§ 4.2 Innhold som viser mild vold, eksempelvis spill med tolv års aldersgrense, er tillat.
§ 4.3 Dobbeltposting og tilsvarende er som hovedregel lov så lenge innleggene er meningsfulle og saklige, og det ligger en hensikt bak. Gjentatte dobbeltpostinger må likevel unngås.
§ 4.4 Kunsternisk nakenhet (for eksempel gamle malerier som viser nakenhet, abstrakt innhold eller liknende) er tillat.

Kapittel 5. Spesielle regler for uanstendighetsrom og tilsvarende chatter
§ 5.1 Med uanstendighetsrom og tilsvarende/tilhørende chatter menes det praterom/-steder som opprettes slik at ungdom over 15 år kan snakke sammen om saker og temaer som ikke egner seg for mindreårige barn under 15 år.
§ 5.2 Reglene i dette kapitlet gjelder uanstendighetrom i forumet (dersom dette finnes) samt den offisielle Dofo-chatten (rabb.it/dofo). Bare medlemmer over 15 år skal ha tilgang til eventuelle uanstendighetsrom i forumet. Dersom det er noen under 15 år tilstede, eller noen som gir uttrykk for at han eller hun ikke ønsker slik lemping på reglene som unntakene i dette kapitlet gir, skal reglene og unntakene nevnt her ikke få anvendelse.
§ 5.3 Diskusjoner, prat og kommentarer om sex er lov i egne uanstendighetsrom og tilsvarende/tilhørende chatter, forutsatt at praten:
 1. ikke blir for grov og ekstrem (moderatorene må utvise skjønn her)
 2. ikke involverer (handler om) andre enn de som selv aktivt har gitt uttrykk for at de ønsker det selv (f.eks. ved å delta i praten)
§ 5.4 Delvis nakenhet (for eksempel påkledd, men med underbukser o.l. synlig) er tillatt så lenge nakne kjønnsorganer, nakne armhuler og/eller nakent bryst ikke vises. Fullstendig nakenhet (dvs. ingen klær i det hele tatt) er ikke lov.
§ 5.5 Filmer opptil 11-15 års aldersgrense er lov å vise på chatten dersom alle som er tilstede oppfyller aldersgrensen.

Kapittel 6. Sanksjoner
§ 6.1 Sanksjoner beror på hvor mange ganger brudd har skjedd og hvor alvorlig det er.
§ 6.2 Mulige sanksjoner ved overtredelse er:
 1. advarsel (i første omgang ved mindre alvorlige brudd)
 2. midlertidig utestengelse (om advarsel ikke virker eller ved mer alvorlige brudd)
 3. permanent utestengelse (om heller ikke midlertidig utestengelse virker eller ved mer alvorlige brudd)
§ 6.3 Advarsel bør bli gitt etter to gjentatte mindre alvorlige brudd. Om det skjer enda et brudd bør utestengelse for 1 dag vurderes, om bruddet ikke er alvorlig – ellers er permanent utestengelse det mest aktuelle.
§ 6.4 Moderatorer og administratorer er ment for å opprettholde trygghet i forumet, og bør sees på som stort sett vanlige medlemmer, men med spesielle rettigheter. De er gitt fullmakt til å moderere ut i fra gjeldende regler.
§ 6.5 Moderatorer og administratorer kan sanksjonere mot innhold som ikke direkte bryter med reglene, dersom man mener at innholdet ikke burde ligge på forumet. I så fall må avgjørelsen begrunnes.
§ 6.6 Oppstår det uenigheter om hvordan forumreglene og/eller registreringsavtalen skal tolkes, er det administratorene som tar den endelige beslutningen.
§ 6.7 Donaldforums administrasjon forbeholder seg retten til når som helst redigere eller slette innlegg som vi mener bryter med reglene.
§ 6.8 Konflikter som oppstår i forumet bør løses på en saklig og hensynsfull måte av de involverte partene, moderatorene og administratorene.
§ 6.9 Hvis du ikke er enig i en sanksjon kan du ta det opp med en administrator, som i så tilfelle tar det opp med den øvrige administrasjonen. Vi lover å:
 • Høre på deg hvis du har spørsmål, er uenig med oss eller har opplevd noe ubehagelig på forumet
 • Gjøre vårt beste for å rette det opp