Det danske underforumet er tilbake

Post by Tralalala on Sept 5, 2018 22:22:41 GMT 1

Tralalala Avatar
Tralalala
Milliardærenes klanleder
Moderator

Medlem siden February 2015
3,961 poster
1,066 likerklikk
Sept 5, 2018 22:22:41 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Orientering: Det danske underforumet er tilbake

Da danskene flyttet over hit ble det bestemt at de danske brukerne skulle få en egen forumkategori bare for danske saker. Noe av grunnen til dette var at det danske samfunnet, som var mye mindre aktivit, ikke skulle drukne i det større norske samfunnet. Hensikten var ikke å skille det norske og det danske samfunnet, men at danskene skulle ha et eget sted å møtes og prate.

Imidlertid fant vår administrator Smash ut for noen måneder siden at han skulle slette hele danskeforumet, noe jeg personlig stilte meg kritisk til. Derfor ble vi enig om å gjennomføre en PM-undersøkelse blant danskene for å klarlegge hva de selv mente om saken. Det var ikke snakk om å skille samfunnene fra hverandre, men å legge til rette for de danske medlemmene og stimulere til aktivitet også blant de danske medlemmene.

Følgende PM ble sendt ut til alle danske medlemmer på PM:Resultatet fra undersøkelsen ble:

1. Vil du at danskene skal ha en egen forumkategori på Donaldforum eller felles forum med de norske og svenske medlemmene?
  1. [5] Egen dansk forumkategori
  2. [5] Fellesforum med norske og svenske
  3. [0] Annet

2. Dersom det blir egen forumkategori for danskene, hvem mener du i så fall bør være dansk moderator i dette forumet?

  1. [3] Fun PV Duck
  2. [1] Unknown Duck
  3. [3] Ingen

(Antall stemmer står i hakeparentes foran alternativet.)

utmerket seg som en god kandidat til å bli lokal moderator i det danske forumet, viste undersøkelsen. Danskene var imidlertid like enig i spørsmålet om det skulle være en egen dansk forumkategori, her var det faktisk like mange som stemte for som stemte imot.

Det var med andre ord ikke opplagt hva vi skulle lande på, men etter en nøye vurdering kom vi frem til at det å ha en egen dansk forumkategori var det alternativet som tok mest hensyn til begge sider av saken. Det ble lagt vekt på at selv med en egen dansk forumkategori vil det fortsatt være et fellesskap mellom de norske og danske brukerne, og både norske og danske brukere vil kunne kommentere i hverandres fora. Eventuelle danske brukere som ikke ønsker en egen dansk forumkategori kan bare fortsette å bruke de vanlige forumkategoriene som før.

Et annet moment  var at en egen dansk forumkategori kunne stimulere til og oppmuntre til mer aktivitet blant danske medlemmer. Det ble blant annet vist til at det var rimelig med aktivitet blant de danske medlemmene før den danske forumkategorien forsvant, mens det siden har vært veldig lav aktivitet.

Det var på bakgrunn av dette at vi i dag besluttet å gjenopprette den danske forumkategorien, med som lokal moderator. er etter vårt syn en egnet kandidat til jobben, og han er også aktiv. Vi har vel å merke ikke spurt han selv om han ønsker å være lokal moderator for danskene, men regner med at han er positivt innstilt til det. Hvis ikke ønsker å være lokal moderator må han gi beskjed til oss om det.

De samme forumreglene som gjelder ellers i forumet gjelder også i det danske forumet.

Danskene orienteres herved om gjenopprettelsen av det danske forumet.
La lyset alltid skinne på din vei,
i din evige søken


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 196776|Tittel = Det danske underforumet er tilbake|Utgiver = Tralalala|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>