Høring - Nye regler

Post by Tralalala on Mar 12, 2018 9:42:08 GMT 1

Tralalala Avatar
Tralalala
Milliardærenes klanleder
Moderator

Medlem siden February 2015
3,961 poster
1,066 likerklikk
Mar 12, 2018 9:42:08 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Høring

På crewmøtet i går kveld ble vi enig om nye forumregler og endringer i registreringsavtalen og reglene for moderatorer og administratorer.

For at medlemmene også skal få si hva de mener sender vi nå de nye reglene ut på høring, med en ukes høringsfrist.

Frist for å sende inn sine meninger om reglene er søndag 18.03.2018 23:59. Høringssvar kan sendes inn i denne tråden eller over PM til et av crew-medlemmene.

Viktige endringer og tilføyelser er markert i kursiv. Forumreglene er skrevet helt på nytt, mens de andre reglene bare er endret.

NB: Reglene er ikke trådt i kraft enda.

Dette er Donaldforums regler.

Kapittel 1: Generelle merknader
§ 1.1 Forumet sikter seg til barn og ungdom som er interessert i Donald og Andeby-universet.
§ 1.2 På Donaldforum er det meningen at du skal ha det gøy. Du kan velge om du vil lage noe selv eller bare se på det andre har sendt inn.
§ 1.3 Når mange snakker sammen og deler ting, kan det oppstå ubehageligheter. For å kunne styre unna, er det viktig at vi har kjøreregler. Dette gjelder både oss og deg.


Kapittel 2: Regler
§ 2.1 Ethvert forummedlem skal opptre hensynsfullt, høflig, saklig og respektfullt ovenfor andre.
§ 2.2 Ingen skal:
a) publisere eller bidra til publisering av uanstendig, usømmelig og/eller upassende innhold
b) publisere innhold som spiller på sex, nakenhet, vold og liknende
c) gå til personangrep på andre eller mobbe/plage
d) publisere eller på annen måte videreformidle hemmelig informasjon om klanene
e) provosere frem krangler
f) spamme eller gjentatte ganger dobbeltposte
g) banne seg adgang til andres brukere urettmessig
h) trakassere, krenke og/eller diskriminere andre
i) dele personlig informasjon om andre uten lov
j) utgi seg for å være andre
k) utgi seg for å være moderator eller administrator
l) skrive rasistisk innhold og publisere/sende det
m) publisere noe som strider med norsk lov for øvrig

§ 2.3 Så langt det lar seg gjøre skal enhver hindre at uenigheter og konflikter i forumet eskalerer seg.
§ 2.4 Publisering av private samtaler på Donaldforum skal bare skje med tillatelse fra alle deltakere. Unntak kan gjøres for egne meldinger som ikke røper innhold i andres meldinger.
§ 2.5 Hold deg til temaet som diskuteres i forumet, ellers kan tråden bli låst eller satt på "falling".
§ 2.6 Telleleker regnes ikke som spam og er lov, forutsatt at:
a) en bruker ikke teller 3 ganger på rad, og
b) samme par av brukere ikke teller 8 ganger på rad.
Dette gjelder ikke når det er gått en uke siden sist gang.
§ 2.7 Overdreven bumping (poste i gamle forumtråder kun for å sende den opp til første side i forumet) er ikke lov. Bumping bør ikke skje mer enn 2-3 ganger, med minst ett døgn mellom hver gang.
§ 2.8 Tråder som blir låst eller satt på "falling" skal inneholde en begrunnelse om hvorfor den ble låst / satt på "falling", men det kan gjøres unntak om dette er lite hensiktsmessig.

Kapittel 3. Sanksjoner
§ 3.1 Sanksjoner beror på hvor mange ganger brudd har skjedd og hvor alvorlig det er.
§ 3.2 Mulige sanksjoner ved overtredelse er:
a) advarsel (i første omgang ved mindre alvorlige brudd)
b) midlertidig utestengelse (om advarsel ikke virker eller ved mer alvorlige brudd)
c) permanent utestengelse (om heller ikke midlertidig utestengelse virker eller ved mer alvorlige brudd)

§ 3.3 Advarsel bør bli gitt etter to gjentatte mindre alvorlige brudd. Om det skjer enda et brudd bør utestengelse for 1 dag vurderes, om bruddet ikke er alvorlig – ellers er permanent utestengelse det mest aktuelle.
§ 3.4 Moderatorer og administratorer er ment for å opprettholde trygghet i forumet, og bør sees på som stort sett vanlige medlemmer, men med spesielle rettigheter. De er gitt fullmakt til å moderere ut i fra gjeldende regler.
§ 3.5 Moderatorer og administratorer kan sanksjonere mot innhold som ikke direkte bryter med reglene, dersom man mener at innholdet ikke burde ligge på forumet. I så fall må avgjørelsen begrunnes.
§ 3.6 Oppstår det uenigheter om hvordan forumreglene og/eller registreringsavtalen skal tolkes, er det administratorene som tar den endelige beslutningen.
§ 3.7 Donaldforums administrasjon forbeholder seg retten til når som helst redigere eller slette innlegg som vi mener bryter med reglene.
§ 3.8 Konflikter som oppstår i forumet bør løses på en saklig og hensynsfull måte av de involverte partene, moderatorene og administratorene.
§ 3.9 Hvis du ikke er enig i en sanksjon kan du ta det opp med en administrator, som i så tilfelle tar det opp med den øvrige administrasjonen. Vi lover å:
- Høre på deg hvis du har spørsmål, er uenig med oss eller har opplevd noe ubehagelig på forumet
- Gjøre vårt beste for å rette det opp


Registreringsavtalen

1. Administrasjonen får tilgang til å se din E-postadresse og IP slik at vi lettere kan forebygge regelbrudd. Hvis du fyller inn informasjon om dine brukere på sosiale medier vil vi kunne se og spore dette også.

2. Hoved-administratoren har også mulighet til å gå inn på andre brukere (uten å vite vedkommendes passord) og har dermed tilgang til all informasjon, som blant annet private samtaler med mer, men denne tilgangen vil ikke bli brukt med mindre brukeren selv ber om det.

3. Om det er grunn til å tro at det har foregått grove brudd på reglene i en PM-samtale, kan administratorene gå inn i PM-samtalen og sjekke. Administratorer kan også inviteres til en PM av en av deltagerne, eller legge seg selv til etter rapportering.

4. Vi i administrasjonen på Donaldforum
- gir ikke fra oss eller selger opplysningene om deg til andre bedrifter
- bruker ikke opplysningene til å lage personlig markedsføring eller reklame
- bruker opplysningene til å lage ikke-personlig statistikk

5. Til tross for forbeholdene tatt i punkt 2 må brukeren være oppmerksom på at personlige meldinger som sendes over siden ikke krypteres, og at de dermed kan snappes opp av tredjeparter.


6. Nettsiden bruker "cookies" som lagrer sesjonsinformasjon (som kan holde deg innlogget). Hvis dette ikke ønskes kan det skrus av i nettleseren din.

7. Du har selv opphavsrett til det du publiserer på donaldforum.no. Hver og én oppfordres til å iaktta forsiktighet med innhold som blir publisert offentlig (profilbilder, bilder og tekster blant annet). Hvis opphavsrettsinnehavere ønsker å få innhold fjernet, kommer innhold som de har opphavsrett til å bli fjernet fra forumet.

8. Du må ikke publisere bilde, lydopptak eller video uten at de som er med på opptakene/bildet har godkjent det på forhånd. Dette gjelder ikke offentlige, kjente personer. Barn under 15 år må i tillegg ha tillatelse fra foresatte/foreldre for at opptak/materiale skal kunne publiseres.

9. Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Du er selv ansvarlig for det du poster. Unntak kan gjøres om noen hacket, cracket eller på annen måte urettmessig har kommet seg inn på brukeren.


10. Det er opp til hver enkelt bruker å holde seg oppdatert på mulige endringer i forumreglene til enhver tid. Alle endringer i forumreglene og registreringsavtalen, samt eventuelle andre regelendringer som berører brukerne, skal annonseres i informasjonsseksjonen i forumet.

11. Du samtykker til å følge forumreglene til en hver tid, og ved alvorlige tilfeller vil anmeldelse til politimester Fiks være aktuelt samt utestengelse fra siden.

12. Utflukter til Gåseby er ikke tillatt uten samtykke av borgemesteren, grunnet økt spenning mellom de to byene. Annen form for kontakt, f.eks. over internett, telefon eller brevduer er straffbart med fengsel.

Regler for moderatorer og administratorer

§ 1. Donaldforums administrasjon består av administratorer, globale moderatorer, lokale moderatorer og tema-administratorer.

§ 2. Administratorene har det overordnede ansvaret for Donaldforum, og står ovenfor moderatorene.

§ 3. Moderatorenes arbeidsoppgaver består i:
- Flytting og stenging av tråder
- Sletting av uønsket innhold
- Se til at brukerne følger retningslinjene
- Svare på henvendelser og spørsmål fra brukerne
- Delta i forumstyringen
Moderatorene har også mulighet til å delta i interne diskusjoner i forumledelsen.

§ 4. Globale moderatorer har nevnte rettigheter i § 3 i alle fora (som de har tilgang til), mens lokale moderatorer bare har disse rettighetene i et bestemt forum eller noen utvalgte fora.

§ 5. Tema-administratorer kan kun endre på desginet, og ikke delta i forumstyringen eller delta i diskusjoner i forumledelsen.
Sistnevnte gjelder også lokale moderatorer.

§ 6. Hva en moderator kan gjøre
En moderator kan på eget initiativ velge å flytte/stenge en tråd og slette innhold, dersom moderatoren mener det har forekommet regelbrudd - eller hvis den som opprettet tråden ber om at den blir låst, flyttet eller slettet. En moderator kan også på egenhånd velge å gjøre en tråd sticky.

§ 7. Hva en moderator ikke kan gjøre
En moderator kan derimot ikke på egenhånd velge å banne eller gi advarsel til en bruker, uten å forhøre seg med resten av crewet. Unntak kan gjøres dersom det ikke er tid til å vente på svar fra de andre crew-medlemmene, og en avgjørelse må tas umiddelbart.

§ 8. Moderator- og admin-utnevnelser
a) Nye moderatorer/administratorer kan ikke bli utnevnt uten at man først har diskutert saken internt i administrasjonen, og blitt enig om en eller flere aktuelle kandidater.
b) Det samme gjelder avsettelse av moderatorer/administratorer – unntak fra dette kan dog gjøres der det er snakk om grove brudd fra moderatorens eller administratorens side og det er behov for rask fjerning av moderatoren/administratoren.
c) Unntak fra a) kan gjøres for lokale moderatorer, der utnevnelsen ikke innebærer at den lokale moderatoren får spesielt mye makt over andre medlemmer. Eksempel på dette kan være å gjøre Andetingets presidentskap til lokal moderator i andetingsforumet.


§ 9. Medlemmene av administrasjonen (moderatorer og administratorer) skal være jevnt og rettferdig fordelt med tanke på kjønn, klan, parti og andre relevante faktorer så langt det lar seg gjøre.
(Paragrafen ble nedstemt av et flertall i crewet)

§ 10. Hva administratorer ikke kan gjøre
Ingen administratorer kan på egenhånd ta viktige beslutninger (som for eksempel moderator-utnevnelser, eller fjerning av en forumkategori) som berører hele forumet uten å ha forhørt seg med crewet først.

§ 11. Både moderatorene og administratorene skal vise respekt for og være hensynsfull ovenfor andre brukere.

§ 12. Om konfidensiell informasjon
a) Medlemmene av forumledelsen har ikke taushetsplikt om det som foregår internt i forumledelsen, og viktig informasjon som kan være interessant for brukerne, bør videreformidles.
b) Unntak fra dette er saker som vedrører enkeltbrukeres personlige forhold, begrunnelse for nedgradering av crew-medlemmer og sanksjoner som er ilagt flere eller en enkelt bruker. Slike forhold må holdes hemmelig.
c) Det gjøres også unntak for opplysninger hvor det eksplisitt er nevnt at dette ikke må videreformidles, eller hvor det er åpenbart at videreformidling ikke bør skje (for eksempel planlegging av aprilspøk).
d) Skal medlemmer av crewet gi ut informasjon som de har fått i kraft av å være medlem av crewet, så må denne informasjonen i så fall gis offentlig i forumet og ikke over PM.

§ 13. Administratorer og moderatorer må forholde seg til forumreglene og registreringsavtalen på linje med andre medlemmer, og skal ikke poste krenkende, respektløs, diskriminerende eller rasisitisk innhold på forumet.

§ 14. Ingen medlemmer av administrasjonen skal på noe tidspunkt overlate kontroll over brukeren sin til andre.

§ 15. Sanksjoner
Dersom disse reglene overtredes, kan et flertall av administrasjonen velge å gi advarsel til vedkommende, utestenge midlertidig eller permanent eller frata vedkommende moderator- eller admin-rettighetene midlertidig eller permanent, avhengig av alvorlighetsgrad og hyppighet på regelbruddet.

Sist endret: Mar 12, 2018 9:44:20 GMT 1 av Tralalala
La lyset alltid skinne på din vei,
i din evige søken


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 171666|Tittel = Høring - Nye regler|Utgiver = Tralalala|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by myggen on Mar 14, 2018 21:37:09 GMT 1

myggen Avatar
myggen


Medlem siden January 1970
0 poster
likerklikk
Mar 14, 2018 21:37:09 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Høringsvar:

 
     Jeg legger meg herved merke til kapittel 1 jamfør §1.1 der det i formålsparagrafen legges frem at forumet er rettet barn og ungdom som er interessert i Donald og Andeby-universet. Jeg mener at det her er viktig å stille spørsmål ved om dette kanskje kan skremme bort nye brukere da donald ikke er like "stort" lenger. Har administrasjonen tatt dette opp til vurdering? Kanskje denne paragrafen kunne vært annerledes fomulert, da dette kunne isteden for å innsnevre målgruppen skape en større arena for flere ulike aktører?
    Legger ikke til noen videre merkanadder ved kapittel 2 eller kapittel 3. 
      Ved registreringsavtalen ønsker jeg å trekke frem avsnitt 2, der ordet hoved-administrator, er bruk. Her ønsker je å åpne rundt en mulig diskus om en annen betegnelse er mer treffende. Ellers har jeg ingen merknadder ved registreringsavtalen og finner den dekkende for sitt formål.
       Videre ved regler for moderatorer og administratorer, ønsker jeg å trekke frem § 1 og det at det her kunne blitt nedskrevet en definisjon på hva de ulike rollene er for å lettere for nye medlemmer kunne sette seg inn i systemet på siden.
       Jmfr. § 9, vil jeg i denne høringen trekke frem at det kan være intresant å trekke denne diskusjonen også ut i forumet, for å få et klarere bilde på om det er en reel problemstilling. Og ikke kunn en problemstilling internt i administrasjonen. Mener dette kan være en intressang diskusjon og problemstilling for hele forumet til tross for at det i administrasjonen var enighet i å nedstemme denne paragrafen.
       Ellers finner jeg ingenting å bemerke med dette lovtilleget. 

mvh Myggen
 <ref>{{Referanse Dofo|Post = 171759|Tittel = Høring - Nye regler|Utgiver = myggen|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Tralalala on Mar 14, 2018 21:45:50 GMT 1

Tralalala Avatar
Tralalala
Milliardærenes klanleder
Moderator

Medlem siden February 2015
3,961 poster
1,066 likerklikk
Mar 14, 2018 21:45:50 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Takk @myggen for høringssvar. Vi vil ta opp dine synspunkter i administrasjonen før reglene trer i kraft.

Når det gjelder § 9 så var det ikke 100 % enighet om å stryke denne paragrafen. 50 % var for og 50 % imot, men det ende til slutt med at noen endret mening og at det dermed ble flertall for å skrote regelen.
Sist endret: Mar 14, 2018 21:47:34 GMT 1 av Tralalala
La lyset alltid skinne på din vei,
i din evige søken


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 171761|Tittel = Høring - Nye regler|Utgiver = Tralalala|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Utropstegn on Mar 14, 2018 21:56:17 GMT 1

Utropstegn Avatar
Utropstegn
Smartingenes klanleder

Medlem siden January 2017
1,094 poster
474 likerklikk
Mar 14, 2018 21:56:17 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Her er mine innspill.

Til reglene for brukere:
Fjerne den Donald-relaterte biten av § 1.1 fordi Dofo er langt mer enn det. Er ganske få her inne som er her på grunn av Donald, og jeg tror ikke mye av det vil endre seg.

Til registreringsavtalen:
Fjerne punkt 12 av samme grunn som forrige merknad.

Til reglene for crewet:
Ta med § 9 dersom den hyppige endringen av moderatorer og administratorer fortsetter. Hvis § 9 ikke tas med: Før de nye reglene begynner å gjelde mener jeg at det må tas en helhetlig vurdering på hvem som skal være med i crewet, hvor behov, egnethet og det som nevnes i § 9 tas opp til vurdering.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 171763|Tittel = Høring - Nye regler|Utgiver = Utropstegn|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>